Tyyntä myrskyn edellä..

Päivitys 16.2.2023 -Asumisoikeusindexi ottanut taas pikkupompun, tammikuun indeksi on 189,8 kun se oli joulukuussa 2022 188,1 pistettä.

*************************

Tiivistelmä allaolevasta:

Korkotukilakia uudistettiin 2/2023 ( on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023)

Muutoksia mm. koron omavastuu aleni 2,3 prosenttiin ja korjauksiin voidaan varautua.

Korkotukilaina on yleensä 40vuotinen eikä valtio anna tuota lainaa vaan se haetaan rahoituslaitoksilta. Valtio antaa korkotukea koron omavastuuosuuden ylityksestä. (ASO-järjestelmä on reilun 30 vuotta vanha eli vielä on vähän niitä taloja joissa koko rakentamislaina on maksettu pois)

Uuden ASO-talon suurin kustannuserä on korko ( noin 6-9euroa asuinneliömetri/kk, mutta tämä on yhtiökohtaisesti tasattava kulu) Suurin talokohtainen kulu on tontinvuokra n.2-3e asm2/kk, lämmitys reilu 1e/asm2/kk ja talosähkö alle 1euron/asm2/kk

HASOn uudiskohteiden aloitukset viivästyneet, syy lienee kustannusten nousu ja sen vuoksi on budjetointi haastavampaa. Esimerkiksi Gunillanpuiston suunnitelmia on jouduttu miettimään uudestaan, jotta päästäisiin ARA:n asettamaan hintatasoon.

**************************

Vähän provosoiva otsikko, mutta ei ehkä savua ilman tulta.

Koska HASO ja sen uudiskohteet ovat olleet hiljaiselossa jo jonkin aikaa eikä uusista kohteista ole juuri ilmoitettu eli hiljaiselo jatkuu niin laitetaan tähän vähän muuta ajankohtaista höpinää.

HASOn uudiskohteet

Korkotukilainasta

ASO-asumisen kustannusrakenne

Hiljaiseloa HASOn uudiskohteissa.

HASOn uudiskohteiden hakuaikoja Asuntotuotannon sivuilla on viivästetty, eikä myöskään muita uusia kohteita ole ilmoitettu.

Tähän on varmaan useampiakin syitä joista itse nostaisin esille muutaman, jotka ovat ihan vain omia mielipiteitä eivätkä siis välttämättä sisällä totuuden siementä.

ASOja on rakennettu viimevuosina paljon ja niiden menekki on ollut hiipumaan päin ja tästä syystä ei HASOlla ole hirveetä hinkua aloittaa uusia kohteita.

Uusi korkotukilaki on juuri käsiteltävänä Eduskunnassa ja HASO odottelee että laki saataisiin aikaiseksi ja HASO voisi jatkaa suunnitelmiaan kun lain vaikutukset rakentamiseen ovat selvinneet.

Kustannusten nousu vaikeuttaa niin hankkeiden läpivientiä kuin niiden budjettien laatimistakin eli ei nyt kannata henkeään pidätellä, että HASOlta alkaisi tulla uusia taloja samaan malliin kuin tässä muutamina vuosina on ollut.

HASOlla on AT:n sivuilla ollut 2 kohdetta esillä (Gunillanpuisto ja Saariseläntie) tällä hetkellä Gunillanpuiston hakuaika pitäisi olla 4/2023 ja Saariseläntien 3-5/2023.

HASOlla on myös ainakin 2 kohteesta tehty jo rakentamispäätös ja urakoitsijoitakin jo haettu eli HASO Verkkosaari ja HASO Postitorni. Näiden kohteiden rakentamisen pitäisi alkaa kesällä 2023, mutta alkavatko niin se onkin sitten jo ihan eri juttu.

Vaikka tonttimaa alkaa pikkuhiljaa loppumaan Helsingistä niin on siellä paljon HASOja tulossa. Myllypuroon on suunnitelmissa useita taloja täydennysrakentamiskohteina joissa osassa puretaan vanhat talot pois uusien tieltä ja osassa tiivistetään siten, että uusi talo rakennetaan vanhojen talojen väliin.

Malmin lentokentän kupeeseen ollaan kaiketi rakentamassa uusia taloja. Vuosaareen myöskin esim. korkea HASO Promenadi ja muutama muu puistonlaidasta lohkotuille tonteille. Kruunuvuorenrantaan tulee vielä paljon uusia taloja ja varmaan sinnekkin muutama HASO mahtuu.

Tässä kartalla joitain ASO-kohteita joiden aloittamisista ei vielä ole tietoa, ehkä sitten joskus.

Korkotukilaina. (laki hyväksyttiin Eduskunnan käsittelyssä helmikuussa 2023)

Korkotukilainaa ollaan uudistamassa. Asukkaan kannalta lähinnä kaksi seikkaa nousee sieltä esille. Korkotuen omavastuuraja alenee ja korjauksiin voidaan tulevaisuudessa varautua.

Korkotuen omavastuurajaa ollaan alentamassa 2,3prosenttiin. (vanhassa laissa se oli muistaakseni 2,5% ).

Uudessa laissa on esitetty, että ”Asetuksen mukaan kustannuksiin saa varautua enintään yhdellä tai kahdella eurolla asuinneliötä kohti kuukaudessa rakennuksen iästä riippuen. Varautua voi enintään euron asuinneliötä kohti kuukaudessa, jos talon tai asunnon rahoittamiseksi myönnetyn lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi on kulunut enintään 20 vuotta. Mikäli lainan hyväksymisestä on yli 20 vuotta, varautuminen voi olla enintään kaksi euroa asuinneliötä kohti kuukaudessa.”

Ikivanhassa laissa oli mahdollisuus tuohon varautumiseen, mutta viimeksi kun lakia uudistettiin 2017 tuo varautumismahdollisuus poistettiin ja nyt se siis tulee takaisin jos lakiehdotus menee läpi sellaisenaan

Korkotukilaina on yleensä 40-vuotinen ja sen takaisinmaksu on takapainotteinen.

Ja mainittakoon tässä yhteydessä se, että valtio ei anna tuota lainaa vaan laina haetaan eri rahoituslaitoksilta kuten Kuntarahoitus. Valtion tuki on muotoa ”takaus” ja ”korkotuki”. Valtio maksaa korkotukea sille osuudelle joka ylittää omavastuurajan.

Listauksessa näkyy lyhennysten osuus viiden vuoden jaksoissa niin että ensimmäisellä viitisvuosikaudella lainaa lyhennetään 6prosenttia (1,2%/ vuosi). Ja seuraavalla viitisvuotiskaudella 7,75.

Kun taas laina-ajan viimeisen viiden vuoden aikana lyhennys on jo 21,5%. Tämä saattaa tuntua hurjalta, mutta kannattaa muistaa, että inflaatio ikäänkuin nakertaa sitä viimeisien vuosien lyhennystä eli voisikin kai olettaa, että 21,5 lyhennys vastaa sen ajan asukkaiden tulotasossa jotain noin 6prosenttia eli 35 vuoden kuluttua lainojen lyhennyksiin menee tuloista noin suurinpiirtein saman verran kuin tälläkin hetkellä.(edelläoleva laskelma on ihan omasta päästä heitetty laskuopinvastainen laskelma)

1–5 6,0%
6–10 7,75%
11–15 9,5%
16–20 10,75%
21–25 12,5%
26–30 14,5% 
31–35 17,5%
36–40 21,5%
Valtio maksaa korkotukilainalle korkotukea omavastuurajan ylittävästä osuudesta allaolevan taulukon mukaisesti tukea. Tuo tuki pienenee joka vuosi ja tähän listaukseen on koottu tuen prosenttimäärä viiden vuoden välein. Eli ensimmäisenä lainavuonna asukas maksaa vain 10% omavastuuosuuden ylittävistä korkomenoista ja valtio maksaa sen 90%. Viimeisenä vuonna sitten 40 vuoden kuluttua asukas maksaa omavastuuosuuden ylittävästä määrästä 97,75% ja valtio 2,25%
1. 90%
5. 81%
10. 69,75%
15. 58,5%
20. 47,25%
25. 36%
30. 24,75%
35. 13,5%
40. 2,25%


ASO-asumisen kustannusrakenne.

Ja sitten siihen myrskyyn. HASOn vuokrankorotukset ovat ylittäneet valtamedioiden uutiskynnyksen ja asiasta on paljon keskusteltu eri foorumeissa. Näissä keskusteluissa olen ollut havaitsevinani tietämättömyyttä tai sitten on vain kyse oman mielipiteen perustelemista tarkoitushakuisesti.

Poimin tuolta kustannuksista vaikutukseltaa suurimmat eli

lainan korko (koron vaikutus on uusissa lainoissa 6euroa jokaisen asunnon neliömetriä kohden ja tuo on vanhalla, alhaisella korkotasolla. Lainan korko siis vaikuttaa huomattavasti asumiskustannuksiin. Korko on pääomakuluja, jotka tasataan yhtiökohtaisesti eivätkä siis suoraan näy aso-talon kustannuksissa.)

-tontin vuokra. (Kantakaupungissa ARA-rahoitettujen tonttien vuokra on siellä lähellä 3euroa/asm2/kk)

-lämmitys. Maksoi ennen kaukolämmön hinnankorotusta (30%) noin euron verran per asuinneliömetri/kk

-talosähkö. Talon kuluttaman sähkön maksavat asukkaan yhteisesti eli käytävävalojen, hissin, muiden kiinteistön koneiden kuluttaman sähkön vaikutus oli vielä pari vuotta sitten noin 50senttiä/asm2/kk.

HASO tasaa pääomakulut eri kohteiden välillä eli vanhoissa kohteissa on korkomenot pienemmät kuin uusissa, mutta uusissa taas on lyhennykset lainan alkuvaiheessa pieniä eli sitä tasausta tarvitaan. Usein kuulee sanottavan, että aso-asukkaat ovat maksaneet talonsa, se ei kyllä oikein vielä pidä paikkaansa koska aso-talojen lainat ovat yleensä 40vuotisia ja koko aso-järjestelmä on vasta reilu 30 vuotias niin harvassa ovat ne talot jotka ovat rakentamislainansa maksaneet. HASOlta ilmeisesti löytyy 1 tälläinen. Tästä syystä ei vielä oikein pysty sanomaan onko asumisoikeusjärjestelmä hyvä vai huono ja mihin suuntaan asumiskustannukset kehittyvät kunhan niitä rakentamisaikaisia lainoja saadaan maksettua pois.

Laitan tähän vielä listauksen HASO-talojen ikäjakautuman josta selviää, että HASO lähti vähän hitaasti liikenteeseen, mutta on lisännyt vuosien edetessä tuotantoaan selvästi ja tästä syystä HASO-talot ovat vielä lainojensa alkutaipaleella.

HASOn taloja
1991-199913
2000-200941
2010-201941
2020-202322

HASOn korotukset vaikuttavat ensisilmäykseltä korkeilta ja sitähän ne ainakin osittain ovat, mutta täytyy muistaa, että samalla tapahtui yleinen hintojen ja kustannusten nousu sekä HASOn kohdekohtainen tasaus. Julkisuudessa on hehkutettu 15% korotuksilla, mutta unohdettu se, että sieltä löytyy myös kohteita joissa ei nousua ole ollut ollenkaan vaikka esim. kaukolämpö on noussut 30prosenttia, sähkön hinta noussut ja inflaatio on korkeimmillaan pitkiinaikoihin.

Joten laitetaan tähän pieni yhteenveto siitä miten käyttövastike (vuokra) määräytyy.

Tässä on muutaman uudehkon ASO-talon kulurakenne. Nämä luvut ovat ajalta ennen sähkön, kaukolämmön ja korkojen nousua. Ne ovat myös arvioita eivätkä siis ole suoraan verrannollisia, mutta niistä selvinnee suuruusluokka eli paljonko kuluu rahaa lämmitykseen, rahoitusmenoihin…. HASO on käyttänyt laskelmissaan 2% korko-olettamaa. ( just tuli erään osaketalon yhtiölainasta ilmoitus, että korko nousee yli 4 prosentin)

Uusissa ASOissa lainan koron osuus on huomattava ja esim. tuossa Kettutien HASOssa jos korkoprosentti nousee 2-3:een niin sen vaikutus asunnon korkokuluihin on pari euroa asuinneliömetri/kk. Rahoituskulut ovat yhtiökohtaisen tasausmenetelmän piirissä.

Arvioidut menot HASO Sompasaari €/asm²/kk

HOITOKUSTANNUKSET
Tontin vuokra: 2,05e
Kiinteistövero 0,50e
Hallintokulut (henkilöstö ja muut) 0,60e
Isännöinnistä aiheutuneet kustannukset 0,00 0e
Huollosta aiheutuneet kustannukset 0,75e
Lämmityskustannukset 1,05e
Sähkökustannukset 0,60e
Vesi-ja jätevesimaksut 0,65e
Muut hoitokulut 0,35e
Hoitokustannukset yhteensä 6,55e

RAHOITUSKUSTANNUKSET

Haettavan korkotukilainan korot 6,17e
lyhennykset 3,70e

***

Arvioidut menot HASO Kettutie €/asm²/kk

HOITOKUSTANNUKSET
Tontin vuokra: 1,75e
Kiinteistövero 0,40e
Hallintokulut (henkilöstö ja muut) 0,55e
Isännöinnistä aiheutuneet kustannukset 0e
Huollosta aiheutuneet kustannukset 0,80e
Lämmityskustannukset 1e
Sähkökustannukset 0,50e
Vesi-ja jätevesimaksut 0,60e
Muut hoitokulut 0,40e
Hoitokustannukset yhteensä 6e

***

Arvioidut menot Suomen omakoti Verkkosaari €/asm²/kk

HOITOKUSTANNUKSET
Tontin vuokra: 2,04e
Kiinteistövero 0,33e
Lämmityskustannukset 0,84e
Sähkökustannukset 0,32e
Vesi-ja jätevesimaksut 0,5e
Muut hoitokulut 1,8e
Hoitokustannukset yhteensä 5,8e

RAHOITUSKUSTANNUKSET

Haettavan korkotukilainan korot 6,41e
lyhennykset 3,84e

Korkotukilainan uudistus LAKIEHDOTUS

Advertisement

Hiljaista on…

Päivitys 3.11.2022 – HASO Saariseläntien ja Gunillanpuiston arviota hakuajasta on siirretty vuoteen 2023. 1-3/2023 on tämän hetkinen arvio.

****************************************************

Päivitys 31.10. 2022 – Muutama kysymys ARAlta:

kysymys: Jaetaanko uudet jonotusnumerot 1.9.2023 onlinenä heti alusta alkaen vai onko alussa ”arpajaiset”?

Vastaus: ei arpajaisia vaan alusta alkaen onlinenä numeronvarausjärjestelmästä ja se kuka nopeitten osaa haun suorittaa saa numeron 1. ”ARAn rekisteri rakennetaan pilvialustalle ja se pystyy skaalautumaan käyttäjämäärien mukaan. Rekisteriin kirjautuminen kuitenkin edellyttää tunnistautumista, mikä saattaa ruuhkautua, jos tuhansia järjestysnumeron hakijoita yrittää tunnistautua ensimmäisenä päivänä samaan aikaan. Ratkaisu alun käyttöpiikissä on mahdollisesti samantyyppinen jonotus palveluun, kuin on käytössä useissa tapahtumalippujen myyntipalveluissa.”

Kysymys: voiko saadun numeron mitätöityä?

Vastaus: Numeron voi mitätöidä ja tehdä sen jälkeen uuden hakemuksen, mutta se uusi hakemus maksaa sen 10-12e (hakemuksen hakumaksun suuruus päätetään vuoden 2023 puolella)

Kysymys: Näkeekö siitä järjestelmästä monentenako on omalla numerollaan ”jonossa” eli kuinka monta pienempää voimassaolevaa numeroa on kuin se oma numero on?

Vastaus: ei näe.

*********************************************************

Helsingin ASO-markkinoilla ei tunnu tapahtuvan mitään muuta kuin että asumiskustannukset nousee.

HASO ei ole vielä ilmoittanut paljonko se nostaa hintojaan.

Sähkön hinta on nousut samoin lämmitys, vesi niinikään sekä pääomakustannukset eli se on varmaa, että vuokrat tulevat nousemaan.

HASOn hallitus on esittänyt keskimääräiseksi korotukseksi 10% jossa olisi liikkuma 5-15% tuon uuden pisteytysjärjestelmän mukaisesti eli pienin korotus olisi vanhoissa kaukana keskustasta olevissa kohteissa ja korkeimmat kantakaupungin uusissa taloissa.

Muut toimijatkin ovat ilmoitelleet korotuksista, jotka liikkuvat siellä 10% tuntumassa riippuen tietysti kohteesta.

Muutamassa uudiskohteessa asuntoja haettavana ehkä…

Tapanilan Smoltinkujalla siihen Tapanilan aseman viereen vuoden päästä valmistuvassa talossa on kaiketi haettava useampi asunto (isoja). Kohdeinfossa ei ole mainintaa hausta, mutta listauksessa on asuntoja ”vapaana” ja ne löytyvät myös sähköisestä hakulomakkeesta HAKULOMAKE _ KOHDEINFO

Itäkeskuksen Ystävyydenpuistossa on 36 neliöinen asunto haettavissa 3.11. asti jolloin hakuaika päättyy. Haku tehdään paperilomakkeella eikä kohdetta ainakaan tällä hetkellä löydy sähköisestä hakulomakkeesta PAPERIHAKULOMAKE ja kohteen INFOSIVU josta ohjeet hakuun

Korkotukilainojen lakia ollaan uudistamassa ja siellä ehkä mielenkiintoisin kohta on se, että ASO-toimijat voisivat lakiuudistuksen jälkeen varautua vuokrissaan tuleviin korjauksiin jos niin katsovat tarpeelliseksi ja arviot sen vaikutuksista vuokriin olisi 1-2e m2/kk. Hallituksen olisi tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle lokakuussa.

Uudet rakennuskohteet eivät oikein tunnu etenevän tällä hetkellä. ATT:n sivulla on vain 2 HASOn uudiskohdetta joiden hakuaikaa on jatkuvasti siirretty myöhäisemmäksi. Reilu viikko sitten kävin katsomassa Gunillantiellä ja Saariseläntiellä tyhjiä tontteja joilla ei vielä silloin ollut tapahtunut mitään. Haku-aika näillä on alustavasti 10-12/2022, mutta jos niitä ei pian aloiteta niin ei ne ehkä ehdi tämän vuoden puolella hakuun.

Naurusaaren kohde Jätkäsaaressa pitäisi Uutta Helsinkiä sivun mukaan olla jo rakentumassa, mutta ei sielläkään mitään tapahdu eikä kohde ole esillä ATT:n sivuilla.

Verkkosaaren pohjoisosassa sen sijaan on aloitettu asuntorakentaminen tosin TA:n, Asuntosäätiön, Yrjö&Hanna-säätiön sekä HASOn kohteet siellä ovat vielä aloittamatta. Avaimellekkin piti tulla alueelle ASO mutta se muutettiin Hitakseksi.

Uudet jonotusnumerot ei mitään uutta tältä rintamalta, ARA ei ole kertonut miten uusien numeroiden haku käytännössä akoitetaan, mutta jos ei muuta ilmoita niin haku tapahtuu ARAn järjestysnumeropalvelusta ja pienimmän numeron saa se ken osaa käyttää nettiä nopeitten. Päivitys 31.10.2022 -ARA ilmoitti että uudet numerot tullaan jakamaan alusta asti järjestysnumeropalvelusta eli mitään arpajaisia ei järjestetä.

HASO Virtaranta 2kpl vapaana ja HASO Koskelantie myös 2 kpl vapaana

päivitys: nämä meni jo.

**********************

Ensivuonna valmistuvissa uudiskohteissa muutama asunto haettavana.

HASO Virtaranta 2kpl vapaana 39,5 ja 63m2 haettavana. INFO

HASO Koskelantie myös 2 kpl vapaana, 42 ja 43m2 haettavana. INFO

Hakuaika ei tiedossa, mutta yleensä nämä ei montaa päivää ole haettavina. Nyt vaan ei taida ohjelmistopäivitysten takia AT:n sähköinen haku mahdollista ja haku tehdään perinteisesti paperilomakkeella. HAKUINFOA

parit pikku-uutiset

HASO vaihtaa isännöintiä.

1.1.2023 HASOn isännäintipalvelut tuottaa Retta Sevices kun ne aikaisemmin tuotti Kiinteistö-Tahkola.

ATT on siirtänyt HASO Saariseläntien arvioitua hakuaikaa parilla kuukaudella ja se on nyt 10-12/2022.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa että vaikka tuossa sanotaan että se on ”arvioitu ”hakuaika niin se kannattaa mieltää ennemminkin että se on ”aika joka alustavissa suunnitelmissa voisi olla aikaisin mahdollinen hakuajankohta”. Niin paljon erilaisia muuttujia on matkassa aika siitä saadanko ylipäätänsä rakentajilta tarjousta rakennusurakasta ja onko tontti rakennusvalmiina kyseisenä ajankohtana. Yleensä näitä arvioituja ajankohtia siirretään ja yleensä aina myöhemmäksi.

HASO Gunillanpuiston arvioitu hakuajankohta on edelleen 8-10/2022, mutta kun tontilla ei vielä ole merkkiäkään rakentamisesta saati puiden kaadosta tai kallion räjäytyksistä niin tuskin kohde tulee hakuun ennen marraskuuta. Siinä tien toisella puolella on HEKAn tontilla kallion räjäytykset meneillään ja voihan olla, että kun se tontti on valmis niin sama porukka siirtyy tien toiselle puolle HASOn tontille maanrakennustöihin.

Asumisoikeusindeksi jatkaa nousuaan.

Tammikuussa pisteluku oli 178,4 ja heinäkuussa se oli jo 187,1.

Esim. HASO Koskelantien asomaksu oli vuoden alussa, kun kyseisen uudiskohteen asomaksut maksettiin, 35082e ja nyt HASOn laskurin mukaan 36854 eli nousua noin 5prosenttia puolessa vuodessa.

Onko ASO-taloja jo liikaa?

Asumisoikeustaloja on viimevuosina rakennettu ahkerasti ja nyt on alkanut kuulua jo epäilyjä, että Helsinkiin rakennetaan jo liikaa asuntoja.

Äskettäin uutisoitiin, että Helsinki on jo muuttotappiokunta jos lasketaan vain suomenkieliset muuttajat.

Ja tuntuu myös siltä, että HASOn saa helsingistä helpommin kuin viitisen vuotta sitten ja on ollut uudistaloja joissa ei kaikkiin asuntoihin ollut hakijoita ensimmäisellä kierroksella. Tämä ei tietenkään koske kantakaupungin HASOja ja esim. HASO Vinsenttiin oli tehty yli 1500 hakemusta.

Eikä rakentaminen ole hiipumaan päin jos suunnitelmia katsoo sillä pelkästään HASOlla on suunnitteilla 25 taloa.

Tosin hintojen nousu saattaa hillitä rakentamista eikä suunnitelmia välttämättä toteuteta aiotuilla aikatauluilla.

Karttaan on koottu kohteita joista on jo tietoa vähän enemmän. Toki siitä puuttuu lähinnä Kuninkaantammen ja Kruunuvuorenrannan kohteita, jota eivät ole HASOn kohteita.

HASO Saariseläntie pitäisi tulla hakuun loppukesästä 2022, mutta ainakaan vielä ei tontilla tapahdu mitään. Sama juttu HASO Gunillanpuiston tontilla ei ole mitään toimintaa, tien toisella puolella on HEKAn talon tontilla vanhojen rakennusten purkutyöt käynnissä.